Sigui una referència en productivitat.

La necessitat d’alt rendiment que senten les empreses implica, no només un mesurament i control continus, sinó també anticipar les accions adequades. Per impulsar el seu negoci no n’hi ha prou només amb mirar cap enrere. El sistema de gestió d’acompliment exigeix ​​que s’estableixin objectius i la capacitat d’informar de resultats de rendiment en temps útil per a tots en l’organització.

Les nostres solucions de gestió i ERP us ajudaran a crear una cultura d’alt rendiment, on totes les parts són conscients del que és important per a l’empresa, com està l’empresa i on s’encaixa el treball de cada un dins de l’organització.

Funcions:
La solució integrada de Gestió PHC destinada a tot tipus d’empreses, inclou:
– Gestió completa de Clients i Proveïdors amb comptes corrents;
– Gestió d’Estocs i Serveis;
– Comandes, fulls de treball, propostes, consignacions, en documents Interns (documents parametritzables per l’usuari per a ús intern);
– Documents de Facturació (amb retenció d’IRPF si cal);
– Rebuts per a clients (de compte corrent o de bestreta);
– Controlo complet de cobraments a clients;
– Compres a proveïdors amb gestió d’aprovació per a pagaments;
– Pagaments a proveïdors (de compte corrent o bestretes);
– Gestió de Tresoreria real, provisional i pressupostària;
– Gestió de Comissions (per venedor, per tipus de client, per famílies de productes, etc.);

Aquesta àrea adaptada a cada tipus de negoci, permet obtenir elevats guanys de productivitat i de resultats per la seva empresa.

Destinataris:
– Totes les Empreses que pretenen ser més competitives i fer una gestió de la informació d’una manera més eficaç i productiva.

Información