Agilitzi el seu dia a dia

En l’àrea de salut, el tractament eficaç de cada pacient és la prioritat més important. Però les tasques administratives i de facturació de les clíniques i consultoris, tot i no ser les àrees vitals, contribueixen per a un servei complet de qualitat i s’han de desenvolupar amb professionalitat i sense errors. D’aquí la necessitat d’utilitzar software per a clíniques específics que ajudin en aquestes àrees.

Amb el software per clíniques de PHC, a més de tota la informació clínica sobre cada pacient, protegida correctament, té tota l’àrea financera i administrativa controlada i ben gestionada, sense descuidar la facturació a pacients i entitats i el control dels comptes corrents, controlant de prop la rendibilitat de la clínica.

Funcions:
El mòdul PHC Clínica CS permet la gestió de la informació interna en dos vessants:
. la informació confidencial sobre cada pacient i el seu historial
. la gestió financera i facturació dels seguiments als pacients i entitats (si està integrat amb el mòdul PHC Gestió)

Destinataris:
– Clíniques i consultoris mèdics;
– Clíniques terapèutiques;
– Clíniques dentals.

PDF-icon-modInformación