Un servei real
SENSE LLETRA PETITA

Els serveis de pagament per ús en impressió prometen als usuaris que paguessin únicament un import. Aquest inclourà els consumibles, el dispositiu d’impressió i el manteniment del mateix i serà variable i depenent únicament del nombre d’impressions que es realitzin, però,..

És realment un pagament per ús
SI EL PROVEÏDOR OBLIGA A LA SEVA CLIENT A SIGNAR UN COMPROMÍS FINANCER?

BEPrint és UN SERVEI REAL DE PAGAMENT PER ÚS.
SENSE compra, SENSE finançament, SENSE permanència.

BEPrint proporciona UN SERVEI REAL. 100% pagament per ús.

SENSE LLETRA PETITA.


DEFINICIÓ

100% Pagament per ús en impressió.
SENSE compra, SENSE finançament, SENSE permanència.
Auditoria d’impressió.
Avaluació de l’entorn.
Recollida de dades.
Consultoria d’impressió.
Conclusions de l’avaluació.
Proposta de millora.
Lliurament de dispositius d’impressió.
Guia i implantació.
Manteniment INCLÒS.
Consumibles.
Reparacions.
Seguiment AUTOMATITZAT i continu.

UNA CONSULTORIA D’IMPRESSIÓ

Impressió en A3 i A4.
Impressió en Color o Monocrom.
Des 22 a 40 Pàgines / minut Ampliable si fos necessari.
Només impressió o multifunció.
Funcionalitats avançades.
Escaneos avançats (correu, gestió documental).
Plegat, classificat, grapat.
Solucions de valor afegit.
Programari de gestió d’usuaris.
Solucions de mobilitat.
Cloud printing.


UNA AUDITORIA D’IMPRESSIÓ

Què VOLUM d’impressió es requereix?
Quants USUARIS imprimeixen?
Què APLICACIONS utilitzes?
A mesura,
estandarditzades
Necessites imprimir a color?
En quants FORMATS imprimeixes?
Necessites imprimir a doble cara, un escàner, un fax, …?

IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT CONTINU

Monitorització dels dispositius d’impressió. Connexió segura i bidireccional.
Dades rellevants en temps real. Sense necessitat de realitzar trucades al centre de suport.
SERVEIS AUTOMATITZATS.
Lectura del comptador.
Comandes automàtics de consumibles
Flexibilitat. Adaptació contínua a noves necessitats de l’entorn.

Información