Una de les situacions més habituals que em trobo és que el client necessita actualitzar el seu servidor actual o adquirir un de nou, i, normalment, vam optar per presentar 2 alternatives:

 • Pressupost d’un nou servidor i la seva corresponent instal·lació / migració.
 • Proposta de servei Cloud Computing.

 

cloud_vs_onpremise

Per què es presenta la proposta de Cloud Computing?
Les possibles respostes són les següents:

 • Perquè el client ens ha preguntat sobre aquesta opció.
 • Perquè al client ja li han ofert aquest servei.
 • Perquè sabem que és una tendència actual i volem demostrar que també ho pot oferir.

Però, la pregunta correcta hauria de ser:

Per què es presenta una proposta de maquinari?

Que el proveïdor de serveis aconselli correctament al seu client és essencial per establir relacions de confiança i duradores.

Les empreses valoren les garanties i el servei prevenda i postvenda tant com el preu del material que aquesta adquisició li suposarà, però davant una proposta freda , amb nous servidors i nous equips de sobretaula, el més habitual és comparar la mateixa configuració amb un altre proveïdor i comprar-lo al proveïdor més econòmic, ja que aparentment el producte és el mateix.

Però si el client no espera només un bon preu sinó una solució a les seves necessitats, presentar una oferta només de maquinari, o el que és pitjor, una oferta de maquinari al costat d’una alternativa en Cloud Computing és un gran error.
Davant aquesta situació el client realitzarà un exercici comparatiu que serà descompensat i irreal: dividirà el maquinari menys per la quota del servei en Cloud Computing i creurà que ha obtingut el càlcul dels mesos en què tindria pagat el servidor que ha de adquirir. Automàticament considerarà absurd seguir pagant per un servei Cloud Computing un cop cobert aquest import. El del maquinari, …

Res més lluny de la realitat. Aquesta comparativa el portarà a prendre una decisió errònia.

Del total de consum en informàtica en una empresa només el 26% és imputable a l’adquisició de maquinari .

El 74% restant són costos intangibles, ocults i inherents a l’ús del sistema .

En un servei de Cloud Computing, el 68% del cost és la pròpia quota mensual, que ja engloba la majoria de partides que el client haurà d’assumir anualment. La resta són imputables a altres factors puntuals, com la implementació inicial, configuracions i renovació de terminals de connexió.

En beCloud, la quota mensual és un 89% dels costos reals, atès que inclou serveis com el manteniment, la migració inicial o la formació dels usuaris.

Per tant, NO ÉS COMPARABLE un servei Cloud Computing amb un servei On-Premise , instal·lat a les dependències del client, pels motius descrits i per altres no menys importants, que l’empresari valorarà positivament si és correctament informat:

 • La seguretat de les dades.
 • La continuïtat d’activitat / negoci.
 • El pagament per ús real de recursos i de llicències.
 • La mobilitat, la no-dependència de la xarxa local per treballar.
 • El creixement dinàmic segons les necessitats.
 • La NO inversió inicial.
 • Els costos de manteniment i assistència tècnica.

Aquests i altres punts són difícils de quantificar desglossats i no obstant això arriben a ser el 74% del consum informàtic de les empreses.
Encara avui en dia, moltes empreses de serveis informàtics consideren més atractiu seguir fent de botiga i aconseguir el minvat marge comercial que una venda de maquinari proporciona. Però el mercat ha canviat, i els clients cada vegada valoren més postures win-win, on ambdues parts guanyen, on el client rep en un servei a la cobertura de les necessitats reals de cada moment, sense sorprendre amb costos imprevistos ni riscos innecessaris.

Agrairà cobrir en quotes mesurables aquesta seguretat i augment de productivitat que el servei beCloud els va a oferir i que es traduirà en un important estalvi a curt termini.